Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema lekplatsen

Skapad 2016-09-04 17:01 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi utgår från de fem enkla maskinerna: hävstången, kilen, skruven, hjulet och lutande planet. Med dessa maskiner som utgångspunkt ska en modell av en lekplats byggas.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik Fysik

Vad är teknik? Vad är fysik? För att läras oss förstå dessa ämnen kommer vi gå till lekplatsen och titta närmare på lekredskapen och leka för att lära.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Begrepps förmågan

Metakognitiva förmågan

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Målet med arbetsområdet

 • identifiera tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner som hävstång, kilen, hjulet eller lutande planet ingår
 • utarbeta en ideskiss till ett lekredskap anpassad för målgruppen där någon av de enkla maskinerna används
 • utforma en fysisk modell av lekredskapet utifrån vald ideskiss
 • hantera och sammanfoga material i utformningen av en fysisk modell av ett lekredskap
 • använda relevanta ord för att beskriva hur lekredskapet fungerar, vilka material som använts i den fysiska modellen och i verkliga lekredskap, samt för att beskriva arbetsprocessen
 • använda relevanta ord för att beskriva och förklara friktion, jämvikt och tyngdrkraft i lek och rörelser

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Så här ska vi arbeta:

Arbetsområdet inleder vi med att prata om vad teknik är. Vi funderar över olika tekniska lösningar som finns i dagens samhälle och vad som fanns under exempelvis forntiden.

Vi ska besöka en lekplats där vi ska undersöka om det finns principer för enkla maskiner i lekredskapen.

Vi kommer att titta på olika filmer som handlar om enkla maskiner.

Vi kommer också att ha genomgångar av hur enkla maskiner fungerar och genomföra egna tester av hur de kan fungera.

Vi kommer undersöka skolans verktygslåda och prata om vad verktygen heter och vilka enkla maskiner de består av. Vi kommer också studera vardagsföremål som exempelvis sax och konservöppnare.

Vi kommer titta på olika materials egenskaper, vilka verktyg man behöver för att arbeta med materialet och hur det kan sammanfogas.

I grupp kommer ni få komma med förslag på er lekplats med hjälp av skisser.

I gruppen ska ni sen få utforma en fysisk modell utifrån er idéskiss.

Vi kommer även att använda lekplatsen för att observera fysikens krafter och rörelser vid lek. 

 

Kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Detta ska bedömas:

 

Se bedömningsmatris  lekplatsen under bedömning. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: