Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och Livsstil - åk 8 Ht16

Skapad 2016-09-04 17:04 i Gammal Trelleborg
Detta arbetsområde syftar till att eleven ska få kännedom om hur var och en på olika sätt i det dagliga livet kan bidra till en hållbar utveckling
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Konkretiserade mål

- Känna till begreppet  "hållbar utveckling"  och hur vi kan påverka denna

- Känna till begreppet "växthuseffekten" och ge ex.hur vi kan påverka dess utveckling

- Kunna källsortera och förstå vikten av att göra detta

- I det praktiska arbetet visa att man förstått hur man själv kan spara på resurserna

- Kunna ge förslag på hur man kan göra sitt hem klimatsmart

- Känna till och kunna använda de vanligaste tvättsymbolerna

- Kunna sortera smutstvätt och på annat sätt förbereda textilierna för tvättmaskinen

- Veta hur man ska göra för att få ren tvätt och ändå vara rädd om miljön

Undervisningen

Arbetet med den teoretiska delen kommer att pågå under första halvan av Vt och avslutas med ett teoriprov. HKK-bok och utdelat material ligger till grund för arbetet.
- Eleverna gör också ett grupparbete på delar av området

- Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, där olika begrepp kommer att förklaras och diskuteras.Detta för att öka din förståelse och för att du ska få redskap till att använda kunskaperna i det praktiska arbetet

- Tillämpningen tränar du vid varje lektionstillfälle då det är praktiskt arbete

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt. under arbetet och vid ett  avslutande skriftligt/muntligt förhörsamt gruppredovisning.
Det som bedöms är:

- Din förmåga att kunna ta ansvar för ditt skolarbete och din egen inlärning. Det kommer att bedömas  under lektioner, vid enskilt arbete och arbete i grupp.

- Du ska i det praktiska arbetet visa att du tillämpar dina kunskaper och arbetar resurssnålt.

-Dina kunskaper kring vad olika tvättsymboler betyder

-Din förmåga att förstå vad tvättmedel och sköljmedel har för uppgifter och hur dessa påverkar vår miljö – hälsa och ekonomi.

-Dina kunskaper kring hur man kan torka kläder på olika sätt.

-Din förmåga att förstå information som visas på förpackningar.

Matriser

Hkk
Miljö och Livsstil - åk 8 Ht16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: