Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 2A

Skapad 2016-09-04 18:26 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Planering utifrån boken "Koll på matematik 2A".
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga utifrån:

 • addition med tiotalsövergångar  och olika strategier
 • subtraktion med tiotalsövergångar och liten skillnad
 • dubbelt/hälften
 • problemlösning
 • tid, kunna jämföra och uppskatta
 • klockan, kvart i/över, tio i/över och fem i/över
 • vikt, jämföra, kilo och hekto.
 • tabeller och diagram
 • tanketavlor
 • multiplikation, 2an, 5an och tians tabeller 
 • division, division med 2
 • mönster
 • helhet och delar. 

Genom:

 • Samtal
 • diagnoser
 • observation
 • grupparbeten
 • enskilt arbete i matematikboken

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

4. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 2A
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar på ipaden

Vi dokumenterar arbetet successivt på Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: