Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2016-09-04 18:35 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Grundskola 1 Svenska Bild
Sagoskogen, spännande och lustfullt

Innehåll

Vilka förmågor ska jag utveckla?


Vilket centralt innehåll kommer vi använda?

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Varje vecka flyttar ett nytt djur/figur in i Sagoskogen och i samband med detta introduceras en ny bokstav.
 • Veckans text och bokstav bearbetas sedan genom praktiska övningar, skriftligt bokstavsarbete och estetiska bilduppgifter. Detta kommer ske både gemensamt och enskilt på olika sätt.   

Vad ska jag lära mig?

 • Alfabetets bokstäver och deras olika ljud
 • Skriva både små och stora bokstäver (versaler och gemener)
 • Skriva kortare texter med stöd av bilder, både på dator och för hand
 • Använda stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad
 • Läsa med flyt och förståelse 
 • Berätta om och beskriva vardagliga händelser
 • Deltaga aktivt i diskussioner 
 • Förstå en muntlig instruktion

Hur kommer jag bedömas?

Bedömningen kommer delvis ske fortlöpande under arbetets gång, men även genom olika diagnoser. Den kommer dokumenteras i nedanstående matris och kompletteras av "LUS".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Bl

LÄSA

 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
På väg att nå målet
Har nått målet
Kan bokstäverna och deras ljud.
Läser enklare meningar med flyt och förstår vad du läser.

SKRIVA

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
På väg att nå målet
Har nått målet
Kan skriva stora och små bokstäver.
Kan skriva kortare texter med stöd av bilder.
Använder sig av stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad.

TALA OCH SAMTALA

 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
På väg att nå målet
Har nått målet
Kan berätta om och beskriva vardagliga händelser.
Kan deltaga i elevnära diskussioner.

LYSSNA

 • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
På väg att nå målet
Har nått målet
Kan förstå en muntlig instruktion som ges enskilt eller i grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: