Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text år 5

Skapad 2016-09-04 18:40 i Björklinge skola Uppsala
Planering av arbete med förklarande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet 5.
Grundskola 5 Svenska

Vi ska arbeta med förklarande text. Vi kommer att lära oss hur förklarande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad en definition är.
 • Kunna använda bilder som kompletterar förklaringen i texten.
 • Veta vad presens är.
 • Vet vad begreppet "ämnesspecifika ord" betyder.
 • Kunna berätta vad "sambandsord" betyder och ge några exempel.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en förklarande text har.
 • Skriva och organisera en text i par och självstädnigt.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om den förklarande textens struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva vidare.
I slutet av området ska vi skriva varsin text. Vi ska också ge återkoppling på varandras texter samt bearbeta texterna efter återkopplingen. 

Matriser

Sv
Förklarande text - bedömningsmatris

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Definition
Skriver personligt, "jag ska berätta om..."
Försöker skriva en inledande definition
Skriver en inledande definition
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet
Förklaring
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. "det får mig att frysa" istället för "det sänker kroppstemperaturen"
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex. "om...så, därför, eftersom"
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg.
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan.
Sammanfattning
Har ingen sammanfattning
Har en enkel sammanfattning
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen
Textbindning
Försöker förklara men använder inte sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan
Använder ett varierat urval av sambandsord för orsak/verkan
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen
Meningskonstruktion
Skriver enkla meningar
Försöker skriva komplexa meningar
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang
Ordval
Använder enkla ord
Använder några ämnesspecifika ord
Använder mestadels ämnesspecifika ord
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs

Sv
Förklarande text år 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: