Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UTE-NO åk4 lå 16/17

Skapad 2016-09-04 18:58 i Herrgärdsskolan Västerås Stad
NO ute och inne
Grundskola 4 – 5 NO (år 1-3) Biologi

Kunskapskrav:

 

Jag känner till vattnets egenskaper och kretslopp.

Jag känner till hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

 Jag känner till olika djurs, växters och andra organismers liv.

 Jag känner till ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

 Jag känner till naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 Jag känner till hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost och motion.

 Jag känner till livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 Jag känner till hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 

 

Metoder och arbetssätt:

 

Jag har utfört enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 

Jag har dokumenterat enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Innehåll

Avsnitt 1 Förmågor

Vi kommer särskilt att arbeta med följande förmågor (ur Lgr11):

Det betyder att ni ska få arbeta med:

Förmåga att planera, genomföra och utvärdera en undersökning.

Jag har genomfört enkla fältstudier och experiment. Jag har planerat, utfört och utvärderat.

Förmåga att dokumentera och diskutera.

Jag har dokumenterat enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Jag har tolkat och granskat information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Förmåga att observera och sortera.

Jag känner till hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Jag har gjort mätningar med mätinstrument och hur de används i undersökningar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: