Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk1 ht 2016

Skapad 2016-09-04 19:03 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Svenska
Alla vill kunna läsa och skriva. Du ska få träna mycket på det i höst.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Lpp svenska sträcker sig fram till jullovet

Mål

Eleven ska kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på datorn.

Eleven ska kunna läsa enkla texter.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 

Du kommer att få skriva bokstäver.

Du kommer att skriva ord och meningar för att berätta saker.  *du skriver orden själv *du skriver meningar med mellanrum mellan orden *du skriver med små bokstäver *du använder stor bokstav och punkt

Du kommer att arbeta med korta ord som du känner igen som bilder.

Du kommer att träna på att läsa, själv och tillsammans med andra, utifrån din förmåga och på olika sätt t.ex. *ord omkring oss *ordkort *spel *lekar *böcker *läsläxor

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din läs- och skrivutveckling.

Hur ska det bedömas?

Du och jag jämför tillsammans texterna i dagboken som du skrev i augusti 2016 med texterna som du skriver i december 2016. Sedan gläds vi tillsammans över allt som du lärt dig.
Vi kommer med hjälp av "Sagan om den lilla farbrorn" jämföra din läshastighet och prata om din läsutveckling.

Undervisning och arbetsformerDu ska få skriva...

...för hand. Vi tränar på att skriva bokstäverna uppifrån och ner, för att det ska fungera med skrivstil så småningom. Det är också viktigt att bokstäverna har rätt storlek och skrivs på rätt ställe på raderna.

...ord som vi tränar på

…dagboken

...ord och texter till bilder

...du ska få läsa texter med ökande svårighetsgrad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: