Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

persiska åk 1-3 Läsår 2016 - 2017

Skapad 2016-09-04 19:07 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål
vi ska resa till bokstävernas land och lära känna dess invånäre

Innehåll

 

 
 

Innehåll

mål och innehåll:

Du ska lära dig att: 

Bekanta sig med bokstäver/tecken och kunna ljuda ihop dem till ord och känna igen ordbilder  

- Att läsa och skriva i rätt riktning 

- Avkoda enkla ord och förstå innebörden

- Läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt.

- Känna igen samma ljud i olika ord.

-  visa förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor.
-  Kunna skriva alla bokstäver och veta hur de låter.
 -  Skriva  enkla meningar till bilder.
-  Skriva korta meningar så att andra förstår.

 - Lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen

  -  Berätta om sin vardag, egna intressen och en  händelse.   - Delta i samtal i ett bekant ämne, t.ex. kropp, hälsa, mat eller sin gosedjur

- Att både ge och ta respons på dina klasskompisar 

- Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter 

- Att arbeta självständig och ta ansvar

- vad veckodagar, månader och årstider heter

- Att bekanta dig med den persiska kulturen och jämföra den med den svenska

 

 

arbetssätt  arbetsmaterial:

så här arbetar vi:

-Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, korsord, ordbilder och ordkunskap.
-  Vi övar på bokstäver som uttalas  annorlunda än i svenskan.
- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.
- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs. Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.
- Vi lyssnar och sjunger barnvisor.
- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.
- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.
- Vi lär oss begrepp som stavelse, ord, meningar, texter, vokaler, konsonanter.
- Vi lär oss uttrycka våra känslor i ord.
- Vi pratar om persiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande med de svenska.
 
arbetsmaterial.
lärobok,.autentiskt material i form av bilder, bildspel, arbetsblad,stenciler, padda, film, sång etc
 

 

 - Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem.

- Ljuda och skriva bokstäverna

- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar

- Lyssna och förstå

- Berätta om vardagliga händelser, om dig själv och din familj

- Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska högtider

 

- Att du gör dina hemuppgifter

 

 Bedömning:

- Bedömningen sker kontinuerligt under lektionen

. Du ska:

 kunna alla punkter  som står i målet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
persiska åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Läsa
Kan läsa och ljuda alfabetet.
Kan läsa ord och enkla meningar
Kan läsa enklare elevnära texte
Kan läsa och förstå Innehållet i elevnära texter samt kunna återberätta texten.
Ny aspekt
stavning
Eleven försöker att använda bokstäver i rätt form beroende på var i ordet förekommer det, i början, mitten eller slutet.
Eleven kan använda bokstäver i rätt form beroende på var i ordet förekommer det, i början, mitten eller slutet.
Eleven stavar ofta ord rätt
Eleven kan använda punkt, och frågetecken samt stava vanliga ord.
Ny aspekt
Skriva
Känner till skrivform och kan skriva enkla ord.
Kan skriva kortare meningar med stöd av lärare.
Skriver enklare texter
Kan skriva enkla texter utifrån olika sammanhang och kan jämföra dessa med svenskan
Ny aspekt
Tala och samtala
Kan delta i samtal kring vardagliga händelser.
Kan delta i enklare samtal.
Kan delta i enklare samtal, t.ex. svara på frågor med lärarstöd.
Kan fråga, svara, berätta, förklara och beskriva enkla vardagliga händelser och sammanhang.
Ny aspekt
Ordförråd
Eleven har ett begränsat ordförråd som med viss svårighet kan användas i elevnära samtal.
Eleven har ett något begränsat ordförråd som kan användas i elevnära samtal.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i elevnära samtal
Eleven har ett gott ordförråd som kan användas i elevnära samtal
Ny aspekt
Lyssna och förstå
Kan förstå enkla ord och fraser.
Kan förstå enkla samtal och korta dialoger.
Kan förstå åldersanpassade texter vid t.ex. högläsning
Kan förstå längre samtal i vardagliga situationer t.ex. åldersanpassad tv och film
Ny aspekt
Språkbruk
Kunna namnge saker som berör elevens vardag, t.ex. kroppsdelar, färger och djur.
Kunna veckodagar, årstider och siffror.
Kunna uttrycka sina känslor och åsikter på ett enkelt sätt.
Använda sig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Känna till lekar och barnsånger från hemlandet.
Känna till sitt hemlands huvudstad och hitta landet på kartan och kunna rita hemlandets flagga.
Har goda kunskaper om vardagsliv, högtider och traditioner och kan jämföra med svenska förhållanden.
Känna till sitt hemland på kartan, och andra länder som talar samma språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: