Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den stora smällen!

Skapad 2016-09-04 19:33 i Fageredsskolan Falkenberg
Vi i klass Molnet och Rymden har gemensamt gjort en Lpp för tiden fram till höstlovet. Vi har utgått från målen i läroplanen och satt upp mål för arbetet, utifrån de fem lärförmågorna: kommunikativa-, analys-, begreppslig-, informationshantering-,metakognitiv-.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Svenska
Människor har alltid funderat över hur allting började.

Innehåll

 

 

Vad är The big bang? Vad säger naturvetarna? Hur beskriver olika religioner detta?

 

Vi fortsätter fram i tiden utmed tidslinjen. Kan man jämföra detta med kristendomens skapelseberättelse?

Vi kommer att dramatisera några berättelser ur Gamla testamentet.

 

Förutom drama kommer vi att använda oss av olika inlärningsstilar under vårt arbete.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: