Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2016-09-04 19:42 i Nyhammars skola Ludvika
Ett arbetsområde i NO som handlar om hösten och vad som händer i naturen just den årstiden.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska

Vi ska lära oss mer om hösten och hur man känner igen just den årstiden. Vi ska titta närmare på vad som händer med växter och djur på hösten. Vi ska också titta närmare på några olika träd och svampar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • Hur man känner igen hösten.
 • Vad som händer med träden på hösten.
 • Vad som är speciellt för några olika djur på hösten, bland annat fåglar och björnar.
 • Vi ska lära oss några vanliga lövträd och barrträd - björk, lönn, gran och tall.
 • Vi ska lära oss trädens delar.
 • Vi ska lära oss om bär och svampar.
 • Vi ska lära oss svampens delar, skära isär och studera närmare.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att:

 • Läsa faktatexter.
 • Titta på filmer.
 • Diskutera och samtala om det vi läst och sett.
 • Gå ut i skogen och titta på träd, bär och svampar.
 • Skriva egna och gemensamma faktatexter och rita bilder till.
 • Göra tankekartor.
 • Göra en naturruta, studera den, använda våra sinnen och fotografera skillnader.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska efter arbetsområdets slut:

 • Känna till något speciellt om hösten, t.ex. hur det ser ut i naturen.
 • Du ska känna till vad som händer med träden på hösten.
 • Du ska känna till någon/några av trädens del/delar.
 • Du ska känna till några av de vanliga träden.
 • Du ska känna till någon/några svamp/svampar.
 • Du ska känna till någon/några av svampens delar.
 • Du ska känna till något speciellt som har med hösten att göra när det gäller de djur vi arbetat med. 
 • Du ska veta vad en naturruta är och varför den används.

Hur du får visa vad du kan:

Genom gemensamt och individuellt arbete/samtal under/efter arbetsområdets kommer du att få visa vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: