Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3a

Skapad 2016-09-04 20:13 i Apalbyskolan Västerås Stad
Med fokus på de fyra räknesätten under ht 2016, åk 3
Grundskola 3 Matematik

Du ska få lära dig mer om de fyra räknesätten.

Innehåll

Syfte från kursplanen i matematik

Se nedan

 

 

Centralt innehåll i matematik

I undervisningen kommer vi under höstterminen främst att behandla de fyra olika räknesätten bland annat hur du ställer upp och räknar ut.

Kunskapskrav

Se nedan 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du arbetar enskilt, i grupp eller par. Hur du diskuterar och förklarar hur du tänker. Vi tittar hur det går för dig i din matematikbok samt på olika tester.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömning i matematik

Kapitel 1

-talen 0-1000 -addition och subtraktion med uppställning -växling över 0 -uppställning med flera termer
På väg men behöver träna mer
Du klarar för det mesta
Du visar säkerhet
Talen 0-1000
Tex placera talen på en tallinje, avgöra storleksförhållanden
Du kan placera tal mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < = men behöver ibland hjälp
Du kan placera de flesta talen mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Du kan med säkerhet placera talen mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Addition
Uppställning med minnessiffror
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror mestadels på rätt sätt.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror korrekt. Dessutom använder du ibland uppställning som en metod utanför matteboken.
Subtraktion
Uppställning och växla över 0
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att subtrahera på rätt sätt. Du är osäker på växling.
Du kan ställa upp tal och subtraherar på rätt sätt. Du kan i de flesta fall växla på rätt sätt.
Du ställer upp och subtraherar på rätt sätt och växlar på ett säkert sätt.

Kapitel 2

-sambandet mellan addition och multiplikation -kommutativa lagen om multiplikation -multiplikationstabeller
På väg men behöver träna mer
Du klarar för det mesta
Du visar säkerhet
Se samband
sambandet mellan addition och multiplikation
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation samt resonera för olika lösningar.
Kommutativa lagen
Multiplikation 2x3=3x2
Du kan med hjälp använda dig av den kommutativa lagen.
Du använder ibland den kommutativa lagen för att underlätta uträkningar.
Du använder dig av den kommutativa lagen för att underlätta uträkningar.
Multiplikation
Tabellkunskap
Du kan tabellerna 10, 2, och kan vissa andra gångertal utantill. Du tar ofta hjälp av uppskrivna tabeller.
Du kan ett flertal tabeller utantill och vet hur du kan räkna ut gångertal som du inte kan utantill.
Du kan ett flertal tabeller utantill och har hittat en fungerande strategi för hur du kan räkna multiplikationsuppgifter.

Kapitel 3

- Prioriteringsregeln - Uttryck, bilda uttryck utifrån en bild. - Strategier för problemlösning. - Multiplikation med uppställning. - Multiplikation med uppställning och minnessiffra.
På väg men behöver träna mer
Du klarar för det mesta
Du visar säkerhet
Prioriteringsregeln
Räkna ut multiplikations först i tel som tex: 4x3+2=12+2=14
Du kan göra en rätt beräkning ifall multiplikationen står först.
Du kan göra en rätt beräkning och räkna ut multiplikationen först.
Du kan göra en rätt beräkning och räkna ut multiplikationen först. Samt använda detta sätt vid lästal.
Multiplikation
Uppställning
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, utan minnessiffra.
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, och är på gång att kunna räkna med minnessiffra.
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, och börjar bli säker på att räkna med minnessiffra.

Kapitel 4

- Delningsdivision. - Innehållsdivision. - Skriva division på olika sätt. - Prioriteringsregeln. - Proportionalitet.
På väg men behöver träna mer
Du klarar för det mesta
Du visar säkerhet
Division
Delningsdivision Innehållsdivision Kontrollera division
Du förstår vad division innebär och kan med hjälp av laborativt material eller bildstöd räkna ut enkla divisioner.
Du förstår vad division innebär och kan räkna ut enkla divisioner samt kontrollera med hjälp av multiplikation.
Du förstår vad division innebär och kan räkna ut enkla divisioner samt kontrollera med hjälp av multiplikation. Du kan också göra uträkningar från lästal.
Rest
13/2=6, rest 1
Du kan dividera med bildstöd och se när det blir rest.
Du kan dividera och se när det blir rest utan bildstöd.
Du kan dividera och se när det blir rest samt kontrollera med hjälp av multiplikation och addition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: