Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd -stickning/virkning

Skapad 2016-09-04 20:34 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Slöjd
På slöjden får du utveckla dina egna idéer, du får driva ditt eget projekt och träna på att reflektera kring det du har gjort. Du tränar upp din skicklighet när det gäller att använda dina händer. Den här terminen fokuserar vi på hantverksteknikerna stickning och virkning. Du får lära dig stick- och virkorden och du kommer så småningom kunna tolka en stick- eller virkbeskrivning. Det blir en del matematik i praktiken. Du får också lära dig lite om stickning och virkning genom tiderna och hur stickning och virkning används i samhället idag. Du får lära dig om olika material, t.ex. bomull, ull och akryl och hur de framställs.

Innehåll

Undervisning

 • Genomgång: Stickning och virkning nu och då.
 • Läraren ger förslag på lättare eller svårare stick- och virkarbeten. 
 • Du får välja att sticka eller virka en provlapp. Du lär dig slöjdorden som behövs. Stickning: korsuppläggning, räta maskor, aviga maskor, maska av. Virkning: luftmaskor, fasta maskor, stolpar.

 

 • När du lämnat in din provlapp planerar du ditt arbete i loggboken. 

 

 • I mitten av terminen pausar vi det praktiska arbetet med stickning, virkning och sömnad för att lära oss mer om textila material och hur de påverkar miljön. 

Textila material och miljöpåverkan

Lektion 1

Lär känna textila material

1. Brainstorming. Vilka textila material känner vi till? Vi tittar i våra kläder och lär oss skillnaden mellan natur- och syntetfibrer. 

2. Vi lär oss känna skillnad på olika textila material. 

3. Vi tittar på filmklipp från urskola.se (bomulls- ylle- siden- och nylonframställning)

http://urskola.se/Produkter/184048-Kvalitet-Ren-bomull-smutsig-framstallning 9.48 in i filmen

http://urskola.se/Produkter/184045-Kvalitet-Hallbart-mode 6.24 in i filmen

http://urskola.se/Produkter/184043-Kvalitet-I-tvattstugan 14.34 in i filmen

http://urskola.se/Produkter/184044-Kvalitet-Kop-smart 22.44 in i filmen

Lektion 2

Textilier och miljöpåverkan

1. Repetition: Känner ni igen materialen?

2. Film: "Lappa och laga" (urskola.se)

http://urskola.se/Produkter/184046-Kvalitet-Lappa-och-laga

3. Läs om de olika materialen och svara på instuderingsfrågor. 

4. Film: "Hållbart mode" (urskola.se)

http://urskola.se/Produkter/184045-Kvalitet-Hallbart-mode

Skriv om det material du använder i loggboken. Hur påverkar det miljön?

Lektion 3

Textilier och miljöpåverkan

1. Repetition: Hur påverkar textilier miljön?

2. Genomgång fråga 2 och fråga 8. 

3. Vad kan vi göra? Vi skriver gemensamt på tavlan. 

 

Redovisning

 • Du lämnar in ditt färdiga slöjdföremål. Tänk på att själv driva ditt arbete framåt och planera din tid. 
 • Du dokumenterar ditt arbete i loggboken utifrån frågor läraren skriver på tavlan. 
 • Du utvärderar ditt arbete skriftligt i loggboken. 

Uppgifter

 • Lärandematris stickning/virkning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: