Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASTRONOMI åk 7 ht2016

Skapad 2016-09-04 21:32 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Astronomikurs som tar upp stjärnors liv, universums utveckling, solsystemet och planeterna mm.
Grundskola 7 Fysik

Detta arbetsområde handlar om att utveckla en förståelse för universums byggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer, hur de rör sig och avståndet mellan dessa. Du får också utveckla en förståelse för hur världsbilden har förändrats ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer arbeta med olika frågeställningar som tex: Hur föds en stjärna? Vilken typ av stjärna är vår sol? Vad är en galax och vad heter vår galax? Vad är ett svart hål och hur uppkommer det? Hur skiljer sig planeterna i vårt solsystem åt? Vilka rymdresor har människan gjort?

Innehåll

Genomförandet

I undervisningen får du möjlighet att utveckla dina förmågor genom:

 • att se på filmer
 • att delta i gemensamma genomgångar, grupparbete, pararbete och enskilt arbete där vi bearbetar områdets olika begrepp och innehåll
 • att redovisa och lära av varandra
 • demonstrationer med hjälp av modeller av solsystemet, jordklotet mm
 • att göra enklare observationer av stjärnhimlen, bl a stjärnbilder, planeter och månens faser

 

Arbetsområden:

Stjärnor, planeter och andra himlakroppar 

 • känna till vad en stjärna är och hur den "föds", "lever" och "dör"
 • känna till vårt eget solsystem och dess himlakroppar  
 • känna till hur planeter bildas
 • känna till vad en galax är och kunna berätta om vår egen galax
 • känna till våra närmaste galaxer
 • känna till några stjärnbilder
 • känna till exoplaneter (planeter runt andra stjärnor)
 • känna till vad gravitation är och hur det påverkar himlakropparna
 • känna till vad meteorer, meteoroider, meteorit är
 • känna till vad asteroider och kometer är

 Världsbild förr och nu 

 • känna till fysikens beskrivning av universums uppkomst och utveckling         - Big bang
 • känna till olika tiders världsuppfattningar     

Månen

 • känna till varför månen ändrar utseende, månens faser  
 • känna till hur månen påverkar jorden
 • solförmörkelse, månförmörkelse, röd måne     

Tid och avstånd

 • känna till varför vi har dag och natt, månader och år
 • känna till varför vi har tidszoner
 • känna till varför vi har årstider
 • känna till hur man mäter avstånd i universum
 • känna till varför vi har skottår
 • avstånd från solen till andra planeter
 • vår närmaste stjärna 

Rymdfärder

 • känna till vilka rymdfärder vi gjort och vad vi har sänt ut i rymden

      

Bedömning

Bedömning av din insats i arbetet sker både under lektioner, inlämningsuppgift och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: