Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kyrkjoggen

Skapad 2016-09-05 07:46 i Kyrkskolan Borlänge
En gemensam skolaktivitet med gemenskap och kondition i fokus
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
En gemensam skolaktivitet där gemenskap och kondition är i fokus. Vi samlar även in en frivillig springslant som klassråden och elevrådet beslutar vad de ska skänkas till.

Innehåll

Hela skolan joggar tillsammans. Klasserna samlar in frivillig "springslant" till välgörande ändamål.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Kondition

Betygnivå F
Betygnivå E
Betygnivå C
Betygnivå A
Visad kunskap
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan delta efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Kan delta aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner, efter sin egen förmåga.
Kan delta aktivt i ett högt tempo i uthållighets-moment under hela lektioner, efter sin egen förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: