Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik klass 2, kapitel 1

Skapad 2016-09-05 08:45 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 2 Matematik

Kapitlet Kojbygget handlar om talraden 0-100, udda och jämna tal, tecknet för större än och mindre än, likhetstecknet, addition och subtraktion 0-20, addition och subtraktion med hela tiotal samt räkna med tiotal och ental.

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningen

Du kommer att:
*  delta i gemensamma genomgångar
*  spela mattespel
*  göra matteövningar på datorn
*  arbeta i matteboken
*  arbeta i grupp
*  arbeta enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Begrepp

Centrala begrepp i kapitlet är:

talrad, udda tal, jämna tal, större än, mindre än, likhetstecken, ental, tiotal, addition, subtraktion, summa och differens

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du behärskar:
*  talraden 0-100
*  udda och jämna tal
*  använda tecknen >, < samt likhetstecknet
*  addition och subtraktion i talområdet 0-20
*  addition och subtraktion med hela tiotal
*  räkna med tiotal och ental

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris, kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Talraden 0-100
 • Ma  1-3
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Udda och jämna tal
 • Ma  1-3
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Använda tecknen >, < och =
 • Ma  1-3
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Addition och subtraktion i talområdet 0-20
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Addition och subtraktion med hela tiotal
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Räkna med tiotal och ental
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: