👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet på Smultron HT-16 och VT-17

Skapad 2016-09-05 08:47 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
En planering för hur vi arbetar på avd. Smultron för att i den nya barngruppen lära känna varandra och skapa trygghet för alla barn och vuxna.

Innehåll

SYFTE

 • Att alla barn ska lära känna varandra.
 • Att barnen känner sig trygga på avdelningen.
 • Att barnen känner sig trygg med all personal.
 • Att ge förutsättning för god lek.
 • Att ge barnen hjälp och verktyg för konfliktlösning.

 

METOD

Vid terminens start arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss.

För att lära känna varandra lite bättre arbetar vi med "Vem är Jag & vem är Du".

Vi arbetar med detta i hela barngruppen men för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärtillfällen under lugna former delar vi ofta in oss i tre mindre grupper. I grupperna börjar vi med att välja namn på gruppen (något djur) och sedan pratar vi om trivselregler. Hur är man en bra kompis? Vad får man göra inne/ute för att det ska bli trevligt att vara på förskolan? Vi skriver ner våra trivselregler och sätter upp dem på väggen väl synligt för alla barn, personal och föräldrar. Vi håller dem aktuella genom att aktualisera dem med jämna mellanrum och när det händer saker i den dagliga verksamheten

Vi erbjuder barnen ett språk och olika verktyg att använda vid konfliktlösning.

Vi har gruppstärkande aktiviteter och lekar för att skapa en vi-känsla och för att se varandra. Övningarna tränar samspelet, turtagningen, hänsynstagandet och empatin mellan barnen.

För att skapa god lek deltar personal aktivt i leken. Vissa dagar stannar en del av barngruppen inne tillsammans med en personal. Detta för att skapa större lekro och för att ge barnen stöd i social samvaro, konfliktlösning, lekregler, språk m.m.

Vi kommer också att arbeta med materialet Stegvis som handlar om att lära sig förstå sina och andras känslor och hur man kan hantera dem.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar med foto och text på Unikum- i Smultrons Blogg och ev. i barnens lärloggar.

Vi sätter upp våra trivselregler på väggen.

 

UPPLÄGG

Vi håller till och med v.44 och gör sedan en utvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016