👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering teknik för 8D

Skapad 2016-09-05 09:32 i Läroverket Hudiksvall
Vad är teknik? En introduktion till ämnet. Vad är mekanismer inom teknik?
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vad är teknik? Vad är en mekanism? Vilka "fem stora" består de flesta mekanismer av? I alla mekanismer tillämpas mekanikens gyllene regel - "det man vinner i kraft förlorar man i väg.

Innehåll

VECKOPLANERING (Om du klickar på länken så kommer du till veckoplaneringen)

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • I en introduktion går vi igenom vad som menas med teknik. Du ska kunna definiera vad som menas med teknik.
 • Som introduktion arbetar vi i grupp med uppgiften "TEKNIKEN ÖVERALLT"
 • Vi introducerar begreppet mekanismer
 • Du ska kunna förklara hur mekanikens gyllene regel tillämpas i olika mekanismer
 • Du väljer själv en som du beskriver med en skiss. 
 • Du bygger en fysisk modell av din mekanism.
 • Du dokumenterar din mekanism med bilder som du lämnar in via ClassRoom 

Syfte - förmågor från kursplanen:

Teknik
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Hur du med hjälp av olika tekniska begrepp kan beskriva hur olika delar samverkar för att en viss funktion uppstår.
 • Hur du kan pröva eller ompröva en modell eller ritning under arbetsgång om du märker att den inte fungerar.
 • Hur du kan leda ett praktiskt arbete framåt.
 • Hur du dokumenterar ditt arbete

 

 

Matriser

Tk
Bedömning mekanism

E
C
A
Dokumentation - skiss
Du har gjort en mycket enkel skiss som till viss del visar hur du tänker dig att din figur ska se ut.
Du har gjort en enkel skiss som ganska väl visar intentionen i ditt arbete. Med viss förklaring skulle någon annan kunna förstå din skiss.
Du har gjort en tydlig skiss som visar intentionen i ditt arbete. Någon som inte är insatt i projektet skulle kunna följa din skiss.
Använda dina kunskaper
Du har visat att du kan använda en del av de saker vi arbetat med från det mekaniska alfabetet.
Du har visat att du kan använda saker vi arbetat med från det mekaniska alfabetet samt till viss del vidareutveckla med egna idéer.
Du har visat att du kan använda saker vi arbetat med från det mekaniska alfabetet samt vidareutveckla med egna idéer och lösningar.
Material och verktyg
Du kan på ett relativt klokt sätt använda verktyg och material
Du kan på ett klokt sätt använda verktyg och material.
Du kan på ett mycket klokt sätt använda verktyg och material.
Kreativitet – färg och form
Du har visat prov på enkel kreativitet och gjort en modell till viss del efter egna idéer.
Du har visat prov på kreativitet och gjort en modell med några egna idéer.
Du har visat prov på stor kreativitet och skapat en modell med många egna idéer.
Pröva och ompröva
I ditt arbete har du med viss hjälp kunnat hitta saker att förbättra i ditt arbete samt med viss hjälp även genomfört någon av dem.
I ditt arbete har du kunnat hitta någon eller några saker att förbättra i ditt arbete samt med viss hjälp även genomfört dem.
I ditt arbete har du på egen hand kunnat hitta saker att förbättra i ditt arbete samt även genomfört dem.
Utvärdering
Du har gjort en mycket enkel utvärdering av ditt arbete där du beskriver vad som gått bra och mindre bra.
Du har gjort en utvärdering av ditt arbete där du beskriver vad som gått bra och mindre bra. Du har också till viss del reflekterat över resultatet.
Du har gjort en utvärdering av ditt arbete där du beskriver vad som gått bra och mindre bra. Du har också reflekterat över resultatet.