Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Output unit 1

Skapad 2016-09-05 09:44 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Planering av unit 1 i "Output"
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Du ska:

 • Ha grundläggande kunskaper om hur substantiv används i engelskan (singular/plural, genitiv, bestämd/obestämd artikel)

 • Ha grundläggande kunskaper om verb i presens och preteritum.

 • Kunna tillämpa ordförrådet som är centralt i kapitlet

 • Känna till lite allmän fakta om Australien.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Bedömning

Bedömningen i skrift kommer att bestå av fyra öppna frågor där eleverna besvarar en eller två av dem.

Bedömningen i tal kommer att läggas upp som ett samtal kring texterna om Australien vi har läst.

Läxor

 

Engelska år 7 veckoläxa tisdag­-tisdag

1. 30/8: "Introducing mates" s. 6-7 + orden nedanför
2. 6/9: "Mates" s. 7-8 + orden nedanför
3. 13/9: “Amalia, the drummer girl" s. 9-10 + orden nedanför
4. 20/9: “Amalia, the drummer girl del 2 s. 11-13 + orden endanför
5. 27/9: "From the heart" s. 14-16 + orden nedanför
6. 4/10: "What makes a friend?" s. 17-19 + orden nedanför
7. 11/10: BEDÖMNING skriftlig
8. 18/10: "Visit Australia" s. 24-26 + orden nedanför
9. 25/10: "Visit Australia s. 27-29 + orden nedanför
10. BEDÖMNING muntligt v. 45-46


Den grammatik vi kommer att fokusera på är substantiv (singular/plural, genitiv,
bestämd/obestämd artikel) och verb (presens, preteritum)

 

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: