👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-09-05 09:50 i St Mellby skola Alingsås
Grundskola 3 Matematik
Bestämma och beskriva vinklar.

Innehåll

Arbetsområde:

Geometri: olika sorters trianglar och vinklar

 

Konkreta mål:

Eleverna ska kunna identifiera vinklar och kunna använda begreppen: rät vinkel, trubbig vinkel och spetsig vinkel. Eleverna ska även kunna benämna fyrhörningar så som rektangel, kvadrat och parallellogram. Eleverna ska kunna benämna olika sorters trianglar. 

För att kunna identifiera och benämna olika geometriska former behöver eleverna känna till olika egenskaper så som: parallella linjer, likbent och diagonal, liksidig och rätvinkel.
 
Viktiga begrepp:
vinkel, rät, spetsig, trubbig, parallella linjer, rätvinklig, likbent, liksidig, fyrhörning, rektangel, kvadrat, parallellogram.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda matematiska begrepp genom att du kan benämna olika former och vinklar. Jag kommer att bedöma din förmåga att lösa problem genom att du visar för mig hur du jobbar med tangram och geobräden för att konstruera bilder med hjälp av de geometriska former du ska känna till. 

 

Undervisning:

Vi kommer att använda oss av läromedlet Pixel 3a kapitel 2. Vi använder även logiblock, pentomino, geobräden och tangram. Vi använder oss av egen tillverkade vinkelben så att vi kan forma olika vinklar.  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3