👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i spanska för år 9 ht-2017

Skapad 2016-09-05 10:20 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Mål: -att förstå enkla texter och fraser -att kunna formulera sig både skriftligt och muntligt -att kunna använda sig av olika strategier -att ha viss kunskap om målspråksländerna

Arbetssätt: Vi arbetar bl a med boken: "Vale 9" där vi arbetar med texter, glosor och grammatik. Till boken finns en hemsida med självrättande uppgifter och glosträning ( se länkar) http://www.vale.bonnierutbildning.se/c158184/sammendrag/vis.html?strukt_tid=158184 http://www.glosmastaren.se/ie.html -vi kommer att bygga på ordförrådet -vi kommer att arbeta med texter och fraser -vi kommer att tala och lyssna till språket -vi kommer att prata om olika kulturella företeelser i målspråksländerna

Examination och bedömning: Kontinuerligt under terminen med muntliga samtal och diskussioner (bl a under språkcaféerna) samt med skriftliga läxförhör och muntliga redovisningar.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

M2
Bedömningmatris Moderna språk år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på målspråket

E
C
A
Hörförståelse
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Läsförståelse
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.
Strategier för att läsa och lyssna
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Språk-och-materialanvändning
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.

E
C
A
Tala
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du har ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket bra uttal. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Skriva
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar. Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Bearbetning
Du försöker på ett enkelt sätt att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du förbättrar på ett enkelt sätt ditt uttal och dina texter.
Du förbättrar på ett enkelt sätt ditt uttal och dina texter.
Strategier för att tala och skriva
När du kommunicerar väljer och använder du dig av någon strategi för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att lösa problem.

Jämförelser, levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet

E
C
A
Hur du diskuterar levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet och hur du jämför med egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan redogöra för och kommentera något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.