Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ipadfodral

Skapad 2016-09-05 10:28 i Falkenberg
Du ska tillverka ett Ipadfodral
Grundsärskola 7 Slöjd
I detta område ska du få fördjupa din kunskap i någon vald teknik i textilslöjden och träna på mönsterkonstruktion. Detta genom att tillverka ett Ipadfodral som passar till din skol-Ipad.

Innehåll

Du ska tillverka ett Ipadfodral som passar din skolipad. Du designar ditt fodral själv och tillverkar sedan mallar. Under arbetets gång får du handledning från läraren. Arbetet avslutas med en värdering av arbetet. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor som ska utvecklas är bland annat att formge och framställa en produkt. Välja tillvägagångssätt under arbetes gång som leder fram till en produkt och värdering av processen dit. 

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att ske under hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Se nedanstående punkter under kopplingar till läroplanen. 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer delvis ske i genomgångar i gruppen och enskilt. Filmer och instruktioner både muntligt, bild och i skrift. Eget arbete och arbetet avslutas med en värdering i arbetet som antingen skrivs eller filmas in. Google classroom används för inlämning och beskrivning av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 9
 • Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
  Sl  E 9
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Sl  E 9
 • Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
  Sl  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: