Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2016-09-05 11:30 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi fortsätter arbeta med det engelska språket, via att läsa, skriva och samtala kring texter, bland annat via vår lärobok "Magic".
Grundskola 5 Engelska
Syftet med undervisningen i engelska är att eleven utvecklar sina kunskaper i att läsa, skriva och prata det engelska språket.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- förstå talad engelska och läsa olika slags texter så att du förstår vad som sägs/står
- prata engelska, göra dig förstådd samt att förstå andra
- skriva engelska så att andra förstår

Centrala innehållet

Du kommer enskilt och tillsammans med andra att:

- läsa olika böcker och texter.

- lyssna när andra berättar och se på film.
- berätta och samtala om olika saker, personer, om dig själv och din familj.
- skriva om olika saker, personer om dig själv och din familj.
- använda datorn för att skriva, hämta information, spela spel, läsförståelse och hörförståelse.
- lära dig fraser för att kunna göra dig förstådd, förstå när andra pratar och kunna delta i ett samtal.

Kunskapskrav

Du ska:
- förstå det viktigaste av innehåller när någon talar tydlig enkel engelska i lugnt tempo
- förstå det viktigaste av innehållet i en text som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen
- i muntliga och skriftliga övningar enskilt och tillsammans med andra formulera dig så man förstår det du vill berätta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska ht 2016

Du har otillräckliga kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Lyssna
Du visar osäkerhet kring det som sägs eller berättas.
Du lyssnar och förstår i stora drag det som sägs och det som berättas i en hörförståelse.
Du visar på säkerhet kring att förstå det som sägs och berättas i en hörförståelse.
Läsa
Du visar osäkerhet att förstå det du läser i en enkelt skriven text.
Du läser och förstår i stora drag innehållet i en enkelt skriven text
Du visar på säkerhet kring det du läser och du förstår innehållet i en skriven text.
Samtala och berätta
Du visar på osäkerhet kring att göra dig förstådd när du berättar något.
Du samtalar med kompisar om saker du känner igen och gör dig förstådd i stora drag.
Du samtalar och berättar med säkerhet om saker du känner igen och gör dig förstådd på ett tydligt sätt.
Skriva
Du visar på osäkerhet när skriver ord, fraser och meningar.
Du skriver ord, fraser och enkla meningar.
Du visar på säkerhet när du skriver ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: