Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning barn 2015

Skapad 2016-09-05 12:05 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Vad vi kommer fokusera på under uppstart av ny grupp (barn födda 2015) aug 2016- VT 2017
Förskola

När barnen ska börja förskolan står de inför sin första stora separations-situation från sina föräldrar. Vi startar därför upp detta verksamhetsår med att fokusera på trygghet, rutiner och relationer på Pärlan.

Innehåll

MÅL

Att varje barn på Pärlan ska känna sig trygg i förskolans miljö, med förskolans rutiner och med oss pedagoger

Att varje barn ska tycka att det är roligt att vistas på förskolan.

Vi ska skapa en inbjudande miljö som främjar lust, lärande och lek.

Att föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sitt barn till oss

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

Tydlig inskolning med kort avsked vid lämning.

Stabila återkommande rutiner

Kommunikation för goda relationer

Fortlöpande utvärderingar av vårt arbete.

Bilder från barnens första tid på barnens lärloggar

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: