Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 - Procent 8 D och 8F

Skapad 2016-09-05 12:20 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9
Ordet procent betyder hundradel eller per hundra. Tecknet % började användas i Italien på 1400-talet och där skrevs procent som per cento. Hundra heter cento på italienska. I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med procenträkning och prisjämförelser. I affären, på banken, vid avbetalningsköp och i många andra situationer behöver vi kunna handskas med procenträkning.

Innehåll

Arbetsformer

 • träna på att beskriva användningsområdet och motivera varför du behöver lära dig det centrala innehållet
 • genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • lösningsdiskussioner i grupp
 • diagnos
 • redovisa uppgift muntligt och argumentera för varför din lösning är bra
 • prov enskilt och i grupp

 

Läromedel

Vi kommer att använda oss Trampolinen (Bråk och procent), Bryggan bas och övningsblad från Prio 7 och 8.

 

nktips

Webbmatte; Finns på åtta olika språk. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer. Välj språk – Taluppfattning – Bråk eller Procent.

 http://www.webbmatte.se/  

 

Elevspel; Finns flera spela att välja. T.ex. 

-  BRÅK ÅR 3-6,

- Tal i bråkform,

- Omvandla bråk,

- procent och decimal,

- Matteord och

 - från bråk till decimaltal.

 

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/

 

Matteboken;

 http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent

 

 

Efter att vi arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

 • Kunna uttrycka andel i bråkform,decimalform och procentform (v. 36)
 • Kunna sambandet mellan andel, del och helhet.
 • Använda dig av sambandet för att lösa vardagliga problem.
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper  om följande begrepp: Bråkform, Täljare, Nämnare, Förkortning,Enklaste form, Förlängning, Andel, Del,  Det hela, Decimalform och Procentform.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos - åk 7

 • Diagnos - åk 7

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Procent åk 8 ht 2016

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.

Begreppsanvändning

Lägre nivå
Högre nivå
Använda och förstå matematiska begrepp
Använde och och förstår inte matematiska begrepp.
Använder och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.

Metoder - att använda

Lägre nivå
Högre nivå
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: