Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En la cafeteria y hamburgueseria

Skapad 2016-09-05 13:12 i Skiljeboskolan Västerås Stad
På café och snabbmatställe
Grundskola 7
På café och snabbmatställe. De närmaste veckorna kommer eleverna i år 7 att lära sig viktiga ord och fraser för att göra sig förstådda på café och snabbmatställe. Eleverna kommer att arbeta i små grupper, max tre per grupp och skriva 2 st. rollspel. En på café och en på snabbmatställe. Nedan tillkommer ord och glosor till förfogande för att klara av uppgiften. Tanken är att eleven kan plocka ord och fraser som passar till det rollspel de valt. Skulle några ord fattas, går det alldeles utmärkt att slå upp dessa ord på digitalt lexikon eller traditionella ordlexikon! På lektionerna ska eleverna arbeta flitigt så att jag som lärare kan ta del av lärlingsprocessen på ett naturligare sätt. Redovisningen av rollspelen är muntliga och kan göras framför klassen eller enbart för mig i enskilt rum.

Innehåll

Ordbank

En la cafeteria= På café                                                                           quiero= jag vill ha

En el quiosco= PÅ kiosken                                                                       quieres= du vill ha

En la hamburgueseria= I hamburgerkedja                                                quiere = han / hon vill ha

En el supermercado= I livsmedelsaffären                                                tengo hambre= jag är hungrig

bocata= smörgås                                                                                     tengo sed= jag är törstig

bocadillo= smörgås                                                                                  äta= domer

café= kaffe                                                                                               beber= dricka

refresco= läsk                                                                                          qué= vad                                                                                       

galletas= kakor                                                                                        qué desea= vad önskar ni

pasteles= bakelser                                                                                  quisiera=  jag skulle vilja ha

leche= mjölk                                                                                             algo más= något mer                                                                                         

jugo= juice, saft                                                                                       quiero pagar= jag vill betala

patatas fritas= pommes frites                                                                 cuanto es/ cuesta= hur mycket kostar

salchicha= korv

hamburguesa= hamburgare

chorizo= kryddig korv

ensalada= sallad

chocolate= choklad

pizza= pizza

albóndigas= köttbullar

 

Matriser

Matriser: Språkval 7, Moderna Språk i Spanska

Elever får motivation och undervisningar för att klara deras förmogor genom kursplan i ämnet.

Anstränga sig för studier och lära sig att utveckla deras färdigheter.
E
C
A
Förmåga att använda grammatik och kunskaper för att kommunicera och samtala. Genom intresse, åsikter, aktiviteter vardagliga situationer, händelser, sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, berättelser instruerande och beskrivande.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsenliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfata väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att lyssna
för att granska information och förstålse. Genom berättelser, dialoger, muntliga eller skriftliga texter, grammatiska strukturer, ordförråd, satser, fraser och fasta språkliga uttryck.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att läsa för att utveckla elevers lärande och kännedom i ämnet. Genom tydligt talat språk och texter i olika sammanhang.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att tala
för att förbättra uttal och intonation. Genom dialoger, beskrivningar, berättelser och språkliga strategier för att delta.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förmåga att skriva för
att träna kunskaper. Genom instruktioner, grammatiska strukturer, fraser, satser, frågor, svar, uttryck och skriftliga kommunikationer.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och till viss del samman- hängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och relativt samman- hängande.
Förmåga att skapa
för att konkretisera och producera skapande redovisningar. Genom skriftliga och muntliga produk- tioner, presentationer, framställningar och uppgifter: 1, 2, 3 och 4.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att delta för att
förbättra och studera. Genom uttrycka sig, kommunikation, framställningar och redovisningar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: