Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage "Matens Kemi"

Skapad 2016-09-05 13:38 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 – 7 Kemi
Hej vetenskapsjournalist! Det har blivit dags att ta tag i ditt bidrag till vår tidning om Matens Kemi! Bara att kasta sig in i äventyret och börja!

Innehåll

Äntligen dags att ta tag i våra reportage!

I grupper om 1,2,3 elever kommer ni att ta fram ett reportage till vår tidning. Ert reportage ska innehålla de kännetecken som vi analyserade oss fram till förra veckan:

 

 • En fängslande rubrik!
 • En faktatext som handlar om mat och kemi.
 • De begrepp som vi tränat den första veckan (så många som  möjligt).
 • En stor bild som tydligt beskriver innehållet (tänk på kolla källan!).
 • En intervju eller enkät (minivariant).
 • 1-3 mindre faktarutor (som hjälper läsaren att förstå ämnet bättre).
 • Gärna fler små bilder.

Här är länken till det exempel som vi tittat på!KLICKA HÄR!

Uppgifter

 • Vetenskapligt reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Reportage "Matens Kemi"

Vetenskapligt reportage år 6

E
C
A
Skapa reportage!
Skapa en egen vetenskaplig text med anpassning till syfte och målgrupp.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Ditt reportage är enklare skrivet och innehåller några av innehållskraven.
Ditt reportage är väl genomarbetat uppfyller flertalet av innehållskraven.
Ditt reportage är väl genomarbetat uppfyller samtliga innehållskrav.
Använda kemiska begrepp!
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du visar grundläggande kunskaper genom att till viss del använda dig av kemiska begrepp i ditt reportage när du ger exempel och beskriver.
Du visar goda kunskaper genom att använda dig av kemiska begrepp i ditt reportage när du förklarar och visar.
Du visar mycket goda kunskaper genom att använda dig av kemiska begrepp i ditt reportage när du förklarar och visar och du beskriver även något/några gemensamma drag i de exempel du tar upp i reportaget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: