Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-09-05 13:47 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Biologi
Vi ska kika närmare på vår fantastiska kropp och hur den fungerar. Allt ifrån celler till andning, blodomlopp, skelettet och mycket mer.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med människokroppen några veckor framöver.

Vi kommer att se filmer, göra laborationer och diskutera i klassen.

Du skall lära dig följande saker:

• Cellen: veta hur en cell är uppbyggd och att den använder socker och syre till sin förbränning
• Matspjälkningen:  kunna berätta (i grova drag) hur maten transporteras genom kroppen.
• Andningen: Veta hur lungorna fungerar och varför vi måste andas.
• Skelettet: varför vi har ett skelett och kunna namnge och placera minst 5 ben.
• Musklerna: Veta varför vi har muskler och hur de fungerar
• Blodomloppet: Veta i stora drag hur vätskan transporteras runt i kroppen och blodets funktion
• Utsöndringen (bildande av urin): Känna till vilka organ som sköter reningen.
• Hur tobak och droger påverkar kroppen
• Olika former av ätstörningar och hur de påverkar kroppen

 

Under arbetets gång ska ni göra ett antal labbar.

Alla laborationer ska skriftligt redovisas med
• Utförande (beskrivning vad ni gjort)
• Resultat
• Svar på eventuella frågor

 

Vi kommer att avsluta detta arbetsområde med

 • ett prov v.43 om kroppen,
 • inlämning om tobak/droger och ätstörningar fredag v.45.

Uppgifter

 • skelett och muskler

 • No- prov

 • Andning och lungor

 • skelett och muskler

 • celler och matspjälkning

 • Blod och blodomloppet

 • celler och matspjälkning

 • andning och lungor

 • andning och lungor

 • blodet och blodomloppet

 • celler och matspjälkning

 • blodet och blodomloppet

 • No-prov

 • skelett och muskler

 • No-prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: