Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NyF Bokstavslek Ht16

Skapad 2016-09-05 14:52 i Nyhemsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F Svenska
På ett lekfullt och kreativt sätt utveckla och skapa intresse för bokstävers namn, ljud och utseende.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Eleverna ska kunna koppla ljud och bokstav (SOLARM).

Bedömning:

Vi gör bokstavskännedom under september och en uppföljning i december.

Rimigenkänning och fonemidentifiering gör vi under oktober. Uppföljning gör vi under vårterminen med de elever som behöver det.

Genomförande:

Vi kommer bland annat att leka lekar, använda olika estetiska uttrycksformer, rimma, skriva på dator/Ipad, laborera med bokstäver på olika sätt, titta på film, läsa högt och samtala om texten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: