Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör ett skrin/ask med broderi år 6 ht 16

Skapad 2016-09-05 15:26 i Irstaskolan Västerås Stad
Samarbete textil/trä
Grundskola 6 Slöjd

Vi gör ett skrin med broderi under höstterminen i år 6. Du kommer att få arbeta efter arbetsbeskrivningar. Du ska i träslöjden lära dig sammanfoga med träplugg, använda pelarborrmaskin, limning, sågning och spikning av gångjärn samt ytbehandling. I textilslöjden får du lära dig mer om broderi. Du får brodera med olika stygn på ett linnetyg som placeras på locket till ditt skrin.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Tidsplan:

Du har fram till den 7 dec på dig. Då ska ditt arbete vara klart.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Irstaskolan matris slöjd år 6

F
E
C
A
Eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner...
Du har ännu inte framställt något arbete att bedöma.
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner...
Du har ännu inte tillräckliga kunskaper om våra redskap och maskiner.
på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du visar ingen vilja att komma med egna idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen...
Du visar inte någon vilja att komma framåt i ditt slöjdarbete.
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: