Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NyF Klassificering, sortering och mönster v.37-43 Ht16

Skapad 2016-09-05 15:43 i Nyhemsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F Matematik
Eleverna ska få erfarenhet av att klassificera och sortera efter form, färg, storlek, antal och andra egenskaper. Upptäcka, skapa och beskriva mönster.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Eleverna ska kunna följa givet mönster och konstruera egna.

Eleverna ska kunna sortera ett laborativt material efter given instruktion, tex. efter färg, form, storlek.

Bedömning:

Observation under aktivitet.

Genomförande:

Vi följer Ncm; Tänka, resonera och räkna i förskoleklass.
Eleverna får arbeta med kamratbedömning när vi jobbar med mönster och konstruktion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: