Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, klassråd och mänskliga rättigheter, v. 35 löpande under läsåret

Skapad 2016-09-05 15:57 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna samt de demokratiska processer som finns i vårt samhälle.

Innehåll

Syfte (Lgr11) som arbetsområdet relaterar till

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Syfte:

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

 • hur ett klassråd går till
 • vad det innebär att vara ordförande och sekreterare under ett klassrådsmöte
 • leda ett klassråd
 • vad mänskliga rättigheter och demokrati innebär
 • ge exempel på normer och regler vi har i skolan och i hemmet.

 

Så här ska jag lära mig:

Vi kommer att:

 • tala om vad ett klassråd är och diskutera vilka frågor man kan ta upp på ett klassrådsmöte.
 • ha klassråd regelbundet i klassen med ordförande och sekreterare.
 • samtala och diskutera kring mänskliga rättigheter och demokratiska processer.
 • samtala om normer och regler i elevens livsmiljö
 • prata om olika livsfrågor med betydelse för barnen, exempelvis rätt och orätt, jämställdhet och kamratskap.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektion visar att du:

 • vet hur ett klassråd går till
 • deltar aktivt på klassrådsmötena och de diskussioner vi har
 • vet vad det innebär att vara ordförande och sekreterare under ett klassrådsmöte
 • har en grundläggande förståelse för mänskliga rättigheter och vad demokrati innebär

Bedömning sker i matris under fliken kunskaper.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: