Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 7 ht 16

Skapad 2016-09-05 18:28 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Tyska är Europas största språk och ett av de viktigaste språken i EU. Dessutom är det roligt och inte allt för svårt att lära sig. Tyskland, Österrike och Schweiz har också mycket spännande att bjuda på och lära sig om.

Viel Spass!

Innehåll

Syfte

 

Du ska utveckla dina kunskaper i tyska genom att läsa, lyssna, tala och skriva.Du ska även utveckla din förmåga att anpassa språket till olika situationer och använda dig av olika strategier då språket inte räcker till. Dessutom ska du utveckla dina kunskaper om de tysktalande länderna och dess kultur och traditioner.

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • ämnesområden som är bekanta för eleven
 • vardagliga situationer, intressen aktiviteter och händelser
 • vardagsliv och levnadssätt

Lyssna och läsa samt tala och skriva

 • fasta uttryck och fraser
 • olika formuleringar för att inleda och avsluta olika typer av texter samt samtal
 • samtal, dialoger och intervjuer
 • berättelser, beskrivande och instruerande texter
 • uttal, intonation, grammatik, stavning
 • språkliga strategier för att göra sig förstådd och förstå
 • bekräftande fraser och uttryck

Arbetssätt och innehåll

Vi arbetar bland annat med läroboken Genau 2, ser på program från UR, jobbar med texter från andra läroböcker och med olika språksidor på internet. Uppgifter och information läggs på Classroom.

Språkundervisningen kan i stora drag delas upp i färdigheterna TALA, SKRIVA, LÄSA och LYSSNA. Där till kommer även informationssökning och användandet av det egna materialet i egen produktion samt att kommentera några företeelser i målspråkslandet.

 

Du jobbar både individuellt och tillsammans med andra i gruppen med följande delar:

 • Berätta om dig själv, din fritid och vad du gärna gör 
 • Berätta om dig själv och din familj 
 • Berätta om vad som händer under en dag 
 • Delta i kortare samtal och ställa enklare frågor 
 • Producera samt delta i kortare dialoger
 • Läsa och förstå texter som berör området vi jobbar med för tillfället
 • Lyssna till och förstå talad tyska som berör området som vi jobbar med för tillfället
 • Visa att du ständigt utökar ditt ordförråd
Du ska gällande språkriktighet och ordkunskap visa kunskaper om följande delar:
 • frågeord
 • verben haben, sein
 • några vanligt förekommande verb i presens
 • personliga pronomen 
 • räkneorden 0-100
 • färger
 • kläder
 • klockan
 • der, die, das – ein/eine/einen
 • mein/meine

 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att

 • vara aktiv på lektionerna
 • delta i samtal, svara på frågor
 • läsa texter av olika slag
 • skriva kortare texter
 • göra hör- och läsförståelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: