Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2016-09-05 19:15 i Snöstorpsskolan Halmstad
Vad är det som händer när augusti månad tar slut? Fåglar flyger iväg, träden förändras och blommor vissnar....varför då?
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi ger oss ut i naturen och tar reda på vad som händer när årstiden förändras.

Träden bär på otroliga hemligheter och vi passar på att intervjua dem.

Fåglarna breder ut sina vingar och flyger mot varma länder men vissa stannar kvar.

Innehåll

Våra mål

Undervisningen i ämnet naturorientering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om året, djur och växter.

 

Du ska:

* kunna årstiderna.

* kalendermånaderna.

* klockan, dag och natt.

* Flyttfåglars resa

* Fjärilen och grodans förvandling (metamorfos)

* Växter livscykel

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

* beskriva enkla samband i naturen.

* kunna berätta om ett enstaka djurs livscykel.

* fotografera och berätta om dina observationer i naturen.

* kunna berätta om likheter och skillnader under årstiderna.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

* Naturobservation (exkursioner)

* Gemensamma lekar och övningar

* Fotografera

* Film och bild

* Utforska växter och djur

* Diskutera

* Intervjua

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: