Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The magic finger

Skapad 2016-09-05 19:58 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Engelska

Under det här arbetsområdet kommer du få en gemensam läsupplevelse ur boken "The magic finger". 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att
-läsa, förstå och tolka en engelsk text
-använda olika strategier för att förstå texten. 
-använda olika strategier för att kunna kommunicera muntligt. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna: 

-Läsa boken på engelska (med mer eller mindre stöd av en vuxen). 
-Berätta om några händelser i boken och på så sätt visa att du förstår innehållet. 
-Använda dig olika strategier för att förstå (titta på bilder, plocka ut nyckelord, lyssna på sammanhanget, koppla till liknande ord, använda olika översättningsverktyg)
-Kunna välja delar ur texten och använda det i egna presentationer. 

Du visar dina kunskaper i de samtal vi har om boken och genom att besvara frågor om texten. 

Bedömningen sker genom
- självbedömning i matriser.
-läraren lyssnar till hur du läser texten och hur du deltar i samtal, samt tar reda på vilka strategier du använder för att förstå och göra dig förstådd. 
-muntliga och skriftliga frågor till texten. 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer jobba i läsgrupper där en grupp väljer att läsa boken långsammare och med mycket stöd av läraren. Den gruppen kommer samläsa, träna uttal, översätta tillsammans och lägga mycket tid på att ställa frågor, plocka ut nya ord och uttryck.
Den andra gruppen kommer att högläsa i grupp, plocka ut nya ord och uttryck och lägga mer tid på att djupare diskutera innehållet. 

Efter läsningen kommer vi att svara på frågor om innehållet, både muntligt och skriftligt. Vi kommer även att träna på ord/fraser och grammatik kopplat till läsningen. 

Grupperna jobbar ca 25 min/lektion med texten.Sedan byter vi grupp och aktivitet så alla får lärarledd gruppläsning ur boken. 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Uppgifter

 • Hemuppgift till 27/9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: