Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Matematik åk 1

Skapad 2016-09-05 20:29 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 1 Matematik

Grundläggande matematikkunskaper är väldigt viktigt för att ha en möjlighet att gå vidare i inlärningen. Därför kommer du att få jobba mycket med att bli säker på talområdet 0-10. Du kommer även att jobba med geometriska former, matematiska begrepp, längd, vikt och tabeller samt problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasDu ska utveckla din förmåga att:

 • dela upp tal 1-10 på olika sätt, t ex 5+5=10  5=3+2
 • förstå tal (taluppfattning, talraden)
 • använda likhetstecknet
 • använda matematiska begrepp
 • avläsa klockan
 • jämföra, uppskatta och mäta längd
 • delta i matematiska samtal som tex problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • dela upp tal 1-10
 • använda likhetstecknet
 • använda och förstå begrepp som dubbelt, udda-jämt,
 • använda och förstå begreppen addition och subtraktion
 • räkna talraden till 20 och talens grannar
 • avläsa klockans hela timmar
 • mäta med enheten cm
 • samtala och komma med egna funderingar kring problemlösningar


Så här kommer du att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp
 • genom att arbeta i arbetsböcker
 • genom att skriva räknehändelser
 • genom arbeta med konkret arbetsmaterial

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • enskilt och i grupp
 • räkna i arbetsböcker
 • rita och skriva
 • spela spel
 • arbeta med konkret material
 • se på film
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: