Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och träd i närmiljön

Skapad 2016-09-05 20:32 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under årskurs 1 kommer vi att arbeta med alla fyra årstiderna. I samband med varje årstid kommer vi att lära oss kännetecken för den aktuella årstiden och samtidigt lära oss om träd i närmiljö och hur de förändras med årstiderna.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att:

arbeta enskilt och i grupp

powerpoint-presentationer (titta på bilder)

göra enkla fältstudier

Skriva enkla texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3

Matriser

NO
LPP årstider NO åk 1

Behöver träna mer
Uppnår målet
Årstider
Jag kan säga namnet på alla fyra årstiderna
Årstider
Jag kan säga tre saker som känneteckar årstiden sommar
Årstider
Jag kan säga tre saker som kännetecknar årstiden höst
Årstider
Jag kan säga tre saker som kännetecknar årstiden vinter
Årstider
Jag kan säga tre saker som kännetecknar årstiden vår
Träd
Jag kan säga namnet på tre träd i närområdet
Träd
Jag kan peka ut skillander mellan två olika träd med hjälp av bilder
Träd
Jag kan berätta hur ett träd förändras mellan årstiderna
Träd
Jag kan beskriva begreppen barr, bark, löv, stam och trädkrona samt visa på en bild var på trädet de finns
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: