Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering läsåret 16-17, Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.

Skapad 2016-09-05 20:35 i Sofiaskolan Västerås Stad
Detta kommer vi att arbeta med i de fem ämnesområdena under läsåret 2016-2017.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Motorik Vardagsaktiviteter

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Eleven ska dessutom möta respekt för sin person och sitt arbete i en social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära.

 

Så här kommer vi arbeta för att eleven ska nå målen:

Eleven ges möjlighet till att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och intressen genom en tydliggörande visuell pedagogik, ett varierande kommunikationssätt och förhållningssätt. Genom att erbjuda olika sätt och olika material ska eleven kunna erfara känslan av att lyckas och uppnå de uppsatta målen. 

Innehåll

ESTETISK VERKSAMHET

Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

KOMMUNIKATION

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

MOTORIK

Fysisk aktivitet, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Genom rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande.

VARDAGSAKTIVITETER

Genom ämnesområdet vardagsaktiviteter få erfarenheter och en känsla av olika sociala sammanhang i samhället.

VERKLIGHETSUPPFATTNING

Genom ämnesområdet verklighetsuppfattning få kunskaper om sig själv och sin omvärld.

Dokumentation av kunskaper.

Dokumentation av elevernas kunskaper sker kontinuerlig med bilder. Eleverna har individuella fotoalbum där de varje vecka deltar i att klistra in bilder. Därigenom blir de delaktiga och kan  få syn på sin kunskapsutveckling.

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Bedömning läsåret 16-17, Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.

Bedömning i de fem ämnesområdena Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Bedömning av kunskaper görs i två nivåer. En grundläggande - Deltar och en fördjupad - Kan.
Deltar
Kan
Estetisk verksamhet
Eleven delta/ kan i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika material. Eleven deltar/kan i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Kommunikation
Samspela, tala och samtala,Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation. Informationssökning. Information i vardagen, till exempel scheman, symboler, inköpslistor och instruktioner.
Motorik
Eleven deltar/kan använda fin och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Vardagsaktiviteter
Eleven deltar/kan i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö. Eleven deltar/kan vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Verklighetsuppfattning
Eleven deltar/kan i kommunikation om några växter och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Eleven deltar/kan i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: