Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om religion LPP åk 2

Skapad 2016-09-05 20:37 i Gärsnäs skola Simrishamn
Kort beskrivning av LPP:n
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är religion? Innehåll i arbetsområdet: Olika religioner; kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism. Bibeln - en helig bok, berättelser i Gamla och Nya testamentet Kyrkan Festdagar i Sverige Heliga platser för barn som tillhör olika religioner.

Innehåll

Syfte

Sverige är ett sekulariserat land där människor inte ofta söker sig till en kyrka eller gudstjänstlokal. Religionen spelar ändå en stor roll, den är starkt sammankopplad med vårt kulturarv och många är medlemmar i Svenska kyrkan även om de inte är aktiva i kyrkan.

Under lång tid har människor med andra religioner och traditioner flyttat till Sverige. Det skapar möjligheter till spännande möten mellan människor. Men okunnighet om andra människors levnadssätt och traditioner leder till fördomar.

Att undersöka vilka religiösa platser och möjligheter för religionsutövning som finns i närområdet syftar till att öka förståelsen för andra människors trosuppfattningar och religiösa handlingar. Det öppnar även upp diskussioner om likheter och olikheter mellan såväl religioner som traditioner, högtider och levnadsregler.

Så här arbetar vi

Varierar enskilt och i grupp, eget arbete och genomgångar i klass.

Läsa, lyssna, skriva, reflektera, diskutera, undersöka, redovisa, lära nya ord och begrepp.

PULS SO-boken (texter och frågor)

Faktaböcker och NE.se

Internet

Arbetshäfte

Diskussioner kring religionerna och vad du själv anser

Filmer

Högläsning

Ordkunskap

Barnens Bibel

Jämförelser av religioner

Skriva faktatext - modell

Dramatisera berättelser

Besök av gäst med annan religion, samt studiebesök hos Svenska kyrkan.

På SO 2 i Classroom (GAFE) läggs olika uppgifter att arbeta med.

 

Du ska kunna

 • Redogöra för olika nyckelord och begrepp.  (religionsfrihet, tradition, symbol m.fl)
 • Kunna redogöra för de olika religionernas gudar.
 • Kunna berätta någon skapelseberättelse.
 • Kunna beskriva några heliga platser för religionsutövning
 • Kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen.
 • Kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från islam.
 • Kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från judendomen.
 • Kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från hinduismen. 
 • Kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från buddismen. 
 • Kunna ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden. 
 • Kunna berätta några av Bibelns berättelser och dess innebörd.
 • Känna till några av de vanligaste psalmerna.

 

Förmågor som ska tränas

The Big Five - att ha i åtanke under arbetets gång:

Analysförmåga

 • beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar
 • påvisa och förklara samband
 • se utifrån olika perspektiv
 • jämföra likheter och skillnader
 • jämföra fördelar och nackdelar

Kommunikativ förmåga

 • samtala, diskutera, motivera och presentera
 • uttrycka åsikter och ståndpunkter
 • framföra och bemöta argument
 • redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga

 • tolka och värdera
 • ha omdömen om och reflektera
 • lösa problem med anpassning till olika situationer
 • avgöra rimligheten
 • välja mellan olika strategier
 • pröva och ompröva

Procedurförmåga

 • söka, samla, strukturera och kritiskt granska information
 • skilja på fakta och värderingar
 • avgöra källors användbarhet och trovärdighet
 • förstå hur metoder och färdigheter ska användas

Begreppslig förmåga

 • förstå vad centrala begrepp betyder
 • relatera olika begrepp till varandra
 • använda begrepp i nya sammanhang

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: