Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar, lösningar, syror och baser.

Skapad 2016-09-05 21:19 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Syftet med undervisningen om blandningar, lösningar, syror och baser är att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna till företeelser i vardagen.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Detta ska du lära dig:

 • hur man skiljer ämnen åt.
 • förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • känna till olika sätt att separera lösningar och blandningar.
 • känna till ämnen som löser sig i vatten.
 • vad menas med surt och basiskt.
 • hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • vad är pH-skala.
 • hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • att naturen blir surare.

Laborationer:

 • Salt och socker experiment.
 • Vad löser sig i vatten?
 • Vad är en blandning, vad är en lösning?
 • Hur skiljer man ämnen åt? Grus, saltvatten,
 • Vad är surt och vad är basiskt, rödkålsindikator.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Muntliga genomgångar.
 • Titta på film.
 • Läsa texter, svara på frågor.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Laborationer

Undersökningar, frågeställningar & planeringar: Hur du kan följa en instruktion genomföra en laboration när vi laborerar.

Dokumentera undersökningar: Hur du redovisar och dokumenterar dina undersökningar i text och bild. Samt hur du tolkar resultat, ser samband och drar slutsatser.

Använda information: Hur du använda nya ord och begrepp

Kemiska sammanhang: Dina kunskaper inom arbetsområdet. Hur du visar det genom att beskriva ochdessa använda kemins begrepp. 

Samtala och diskutera: Hur du deltar i diskussioner och samtal och ställer enkla frågor som handlar om det aktuella ämnesområdet.

 

 

 

 

 

Matriser

Ke
Kopia av Kemi Blandningar, lösningar, syror och baser.

Informationssökande och diskussioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentara undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Blandningar, lösningar, syror och baser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: