Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blommor, pollinering och fröspridning.

Skapad 2016-09-06 08:52 i Marnässkolan Ludvika
Vi pratar om hur blommor är uppbyggda. Vad blommans delar heter, hur de pollineras och hur nya blommor bildas. Vi kommer att titta på arter.
Grundskola 6 Biologi NO (år 1-3)

Ni kommer att få lära er hur blommor är uppbyggda, vad delarna heter. Vi använder och tittar närmare på några arter. Vi kommer att lära oss om pollinering och hur frön kan spridas.

Innehåll

Lektions innehåll och vad som kommer att bedömmas


Hur ett frö blir en blomma och sen hur det bildas frön igen. Ni ska få lära er namn som ståndare, pistill, knapp, märke, pollinering osv

Vi ska prata om fotosyntesen och få en grundläggande förståelse hur det fungerar och vad det är som gör att blommor växer.

Du kommer att bedömas under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande och genom ditt sätt att vara aktiv och engagerad i samtal, diskussioner och vid undersökningar.

Du bedöms även efter din förmåga att:

Kunna de olika delarna av en blomma
Kunna  berätta om hur pollinering fungerar
Kunna hur olika fröer sprids
Kunna berätta hur fotosyntesen fungerar

Kunna växternas betydelse.

Berätta något om Carl von Linné och hans arbete.

MÅL

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: