Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling/miljöförstöring.

Skapad 2016-09-06 08:56 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi börjar med att hitta olika probleminfallsvinklar. Vi går sedan vidare och tittar på några olika miljöer och problemkomplex som hänger samman med hållbar utveckling/miljöförstöring. Klassen delas in i 6 olika arbetsgrupper. Dessa grupper kommer attrahera med ett huvudtema. Dessa teman är: Hållbar utveckling, miljöförstöring, turistmiljöer, urbana och paganamiljöer och naturkatastrofer. Gruppen som arbetar med hållbar utveckling börjar med att definiera själva begreppet. De skall sedan titta på olika alternativ på hur vi kan skapa en hållbar utveckling(realistiska alternativ). Gruppen som arbetar med miljöförstöring definierar själva begreppet. De skall sedan titta på olika miljöförstörande faktorer. De skall även göra en jämförande analys av miljöförstöring förr och nu. Gruppen som arbetar med turistmiljöer skall definiera vad som menas med en turistmiljö. De skall sedan titta på olika turistmiljöer och se hur långt man kan exploatera dessa miljöer på ett hållbart sätt. Gruppen som arbetar med urbana och pagana miljöer definierar begreppen. Utifrån en historisk tillbakablick tittar de på vår nutid och gör sedan en framåtblick. Gruppen som arbetar med naturkatastrofer definierar vad detta är. De tittar sedan på de olika typer av naturkatastrofer som förekommer. Kan vi arbeta med förebyggande åtgärder, så att vi på sikt kan eliminera naturkatastrofernas konsekvenser? Alla grupperna redovisar sedansina arbeten i en liten rapport, som de presenterar i klassen. Klassen diskuterar sedan rapporten.
Grundskola 9
Tidsinställd bomb eller...

Innehåll

se ovana

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: