Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4 hösten 2016

Skapad 2016-09-06 09:00 i Hedens skola Öckerö
Under terminen kommer vi att prova olika tekniker, material och verktyg.
Grundskola 4 Bild

I estetiska ämnen skapas kunskap med, och genom, olika former av gestaltning. Det som förenar olika slags lärprocesser, och estetiska lärprocesser, är att lärandet sker genom mediering. Forskaren Lars Lindström beskriver fyra estetiska lärandeformer som definierar olika sätt att se på estetikens roll i relation till lärande och gör skillnad i undervisning genom att lära om, i, med och genom. Att lära sig om bild innebär att bekanta sig med grunder för bildframställning och lära sig om konstnärer, stilar och genrer. I bild innebär övning i estetiska kommunikationsformer genom att experimentera med olika material och tekniker. Med bild innebär är att arbeta utifrån till exempel ett konstverk med hjälp av analys och diskussion i syfte att lära sig om ett annat ämnesområde. Genom bild innebär att utveckla sitt tänkande genom estetiska lärprocesser och konstnärliga projekt. Det här kommer vi att fokusera på.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: (Se syfte nedan)

Mål

Under höstterminen 2016:
• arbeta vi med färglära.
• lär vi oss olika begrepp ex. primär, sekundär, nyans m.fl.
• arbetar vi med olika tekniker så som vattenfärg, akvarellfärg och konturpennor.
• arbetar vi med perspektiv.
• diskuterar och analyserar vi våra alster.
         

Hur ska vi nå målet?

 • Genom att:
 • skapa bilder med hjälp av grundfärgerna.
 • skapa en egen teckningsmapp.
 • måla med enkla perspektiv.
 • skapa självporträtt utifrån olika tekniker.
 • föra bildsamtal.

Hur kan du visa att du nått målet?

 • Du ska blanda sekundärfärgerna, grönt, lila och orange utifrån primärfärgerna gult, blått och rött (vattenfärg och akvarellfärg), visa din förmåga att hantera tekniken.
 • Du ska med blyerts och linjal skapa olika perspektiv i minst en bilduppgift.
 • Du ska med hjälp av, skugga, kollage och kolkrita forma självporträtt, dina framställningar ska du jämföra och analysera.
 • Du ska i alla "bilduppgifter" resonera kring arbetsprocessen och ditt resultat.
 • Du ska visa att du använder dig av ett bildspråk när du talar om dina alster.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kommunicera med bilder.
 • Hantera tekniker, verktyg och material.
 • Forma din idé till en slutprodukt.
 • Analysera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild skolår 4

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kommunicera med bilder
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och genomarbetade uttrycksformer.
Du kan skapa berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Hantera tekniker, verktyg och material
Du kan med stöd använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan på ett fungerande sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Du kan med stöd kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Du kan på ett fungerande sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Du kan på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Från idé till slutprodukt
Du kan med stöd utveckla och formulera idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Du kan med visst stöd utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du kan utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du kan med stöd återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan med visst stöd återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan på egen hand återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial i ditt bildskapande inom olika ämnesområden.
Du kan med stöd presentera dina bilder.
Du kan med visst stöd presentera dina bilder.
Du kan självständigt presentera dina bilder.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Bildanalys
Du kan med stöd tolka bilder och beskriver med hjälp uttryck, innehåll och funktion.
Du kan med visst stöd tolka bilder och beskriver med viss användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Du kan tolka bilder och beskriver med god användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: