Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning (taluppfattning år7)

Skapad 2016-09-06 09:54 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik

Tal och räkning

 

Innehåll

INLEDNING

I din vardag möts du ständigt av olika typer av tal, som du behöver förstå, tolka och kunna använda. Din kunskap om tal använder du dig ständigt av så fort du till exempel handlar något, pratar om en sträcka, väger eller mäter något eller gör en beräkning av något slag.

 En annan viktig anledning till att du behöver vara säker på vad olika typer av tal betyder är att du fullt ut ska förstå den information som presenteras i olika medier som TV, tidningar och internet. Grundskolans matematik ska också förbereda dig för kommande studier i matematik.

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

SYFTE

 

 

METOD OCH INNEHÅLL

Målet med LPP:n är att fördjupa dina kunskaper- förmågor och färdigheter inom området talsystemet. Efter avslutat område ska du ha kännedom om hur vårt talsystem är uppbyggt. Du har lärt dig att uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform. Du kan se samband mellan de olika sätten att uttrycka tal och utföra beräkningar med olika sorters tal. Du kan göra avrundningar och använda dig av överslagsräkning. 

Du kommer att få möjlighet att ta till dig nya kunskaper genom att under veckan få muntliga genomgångar, arbeta enskilt, parvis och i grupp samt i processgrupper. Du kommer då att öva rena färdigheter,  lösa uppgifter ur din matematikbok och lösa matematiska problem (rika problem).

Under veckan kommer vi också ha gemensamma muntliga redovisningar och diskussioner då vi tittar på olika sätt (metoder) att lösa ett problem samt träna på att värdera dessa. Vid dessa tillfällen kommer det matematiska språket också att lyftas fram. Hur du kan uttrycka dig skriftligt och muntligt för att visa dina beräkningar och process när du löser ett problem.

PROCESS OCH TIDSPERIOD

 v.35  Naturliga tal/Negativa hela tal

Muntlig genomgång veckans matematik

□ Uppgifter: delkapitel 1.1 och 1.2  (två nivåer)

 

36   Tal i bråkform / tal decimalform

Muntlig genomgång veckans matematik

□ Uppgifter: delkapitel 1.3 och 1.4. (två nivåer)

Gemensam uppgift

 

 37 Tal i bråkform

Praktisk uppgift- ”Bråk remsor”

 

38 Samband mellan bråktal och decimaltal

Praktisk uppgift : "Bråkremsor" -vi slutför uppgift

□ Arbetsblad: Tal i bråkform (9), Blandad form och bråkform (10)  Jämföra bråk 

                       Bråkform och decimalform, Addera och subtrahera med olika nämnare.       

Muntlig genomgång veckans matematik.

 

 v.39 Samband mellan tal

Taktila kort/praktisk uppgift

Muntlig genomgång veckans matematik.

□ Uppgifter: Samband mellan tal delkapitel 1.5

 

v.40

□ Blandade uppgifter (ej uppgift 1189, 1190,1197)

□ Problemlösning/Tema  eller träna mera.

Prov - fredag

 

v.41   Avrundning och överslagsräkning

Muntlig genomgång via film. (se länk på showbie)

□ Uppgifter: Avrundning 1.6, Överslagsräkning 1.7

 □ Utvärdering  av LPP.

Utvärdering och bedömning

För elevskattning och utvärdering se respektive elevs lärlogg.

För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: