Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och Fantasy

Skapad 2016-09-06 11:10 i Torpskolan Lerum
Vad är fantasi? När är det bra att ha mycket fantasi? Kan man ha för mycket fantasi? Vi ska nu förflytta oss till fantasins fantastiska värld, där det omöjliga kan bli möjligt. Du kommer att få lära dig hur sagor och fantasyberättelser är uppbyggda och läsa exempel både från sagans och fantasyns värld. Du ska sedan få skriva en egen saga eller en fantasyberättelse.
Grundskola 7 Svenska

Vad är fantasi? När är det bra att ha mycket fantasi? Kan man ha för mycket fantasi?

Vi ska nu förflytta oss till fantasins fantastiska värld, där det omöjliga kan bli möjligt. Du kommer att få lära dig hur sagor och fantasyberättelser är uppbyggda och läsa exempel både från sagans och fantasyns värld.

Du ska sedan få skriva en egen saga eller en fantasyberättelse.

 

Innehåll:

 • genomgångar
 • lässtrategier
 • textläsning enskilt och i grupp
 • textanalys
 • kamratrespons
 • skrivuppgift

 

Material:

 • Läroboken "Spegla språket" s. 42-77
 • Kopierat material

 

Tidsplan:

 • vecka 36-40

Innehåll

Skrivuppgiften

 

Nu är det dags för dig att skriva en egen fantasifylld saga eller ett spännande fantasyäventyr.

Om du väljer att skriva en saga, ska den kunna läsas av barn mellan 7 och 9 år. Väljer du att skriva en fantasyberättelse ska du tänka dig att läsarna är dina egna klasskamrater. Använd din kunskap om hur sagor och fantasyberättelser är uppbyggda och försök att få din text att likna en saga eller fantasyberättelse så mycket som möjligt. Låt din fantasi flöda och försök att beskriva både personer och platser så levande som möjligt.

Tänk på att vara noga med att få tid till respons och bearbetning av din text.

 

Användbara sidor i Spegla språket: s. 76-77.

Det är bra att använda matrisen under arbetet med texten.Lycka till!

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser

Sv
Matris för skrivuppgift

E
C
A
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: