Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik

Skapad 2016-09-06 11:26 i Linghedsskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematik finns i mobiltelefoner, bilar och oljetankers. Internet byggs med matematik. Statistik och matematik förbättrar världens produktion av mat och gör att industrin kan tillverka och distribuera produkter mer effektivt. De hjälper oss att förstå och styra vår ekonomi och vårt samhälle. Ny matematik och statistik bidrar till utvecklingen inom kemi och fysik, och den är nödvändig för att vi ska förstå modern biologi och klimatvetenskap. källa:Kungl. Vetenskapsakademiens klass för matematik

Innehåll

Syfte

Möjligheten att utveckla förmågan att:

 • Uttrycka och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • välja och använda  matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt.
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i Favoritmatematik 5A samt resonera, diskutera och samtala kring matematik. Vi kommer även att titta på filmer och andra klipp för att vidga ämnets innehåll.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig genom olika tester och prov samt om hur du resonerar och diskuterar kring ämnet matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5

Sätt kryss i det som passar dig bäst

Nästan aldrig
Ibland
För det mesta
Förklara
Jag kan förklara hur jag har löst en uppgift i matematik.
Logisk förmåga
Jag ser när en lösning i matematik är bättre än en annan lösning.
Logisk förmåga
Jag ser när ett svar är rimligt.
Begrepp
Jag använder matematiska ord när jag svarar på frågor på mattelektionerna.
Begrepp
Jag förstår de matematiska ord vi använder under matematiklektionerna.
Förståelse
Jag förstår de uppgifter i matematiken som vi arbetar med.
Förståelse
Jag förstår när läraren förklarar hur jag ska lösa en uppgift.
Skriftlig redovisning
Jag kan redovisa skriftligt hur jag löser en uppgift så att de andra förstår hur jag menar.
Skriftlig redovisning
Jag kan välja en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften.
Motivera
Jag kan motivera min lösning med matematiska resonemang och matematisk språk.
Miniräknare
Jag vet i vilka situationer det är lämpligt att använda miniräknare.

Ma
Kunskapskrav år 6

E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa ett matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man löser matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska uttrycksformer
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt om hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om hur begreppen hör ihop.
Välja och använda matematiska metoder
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen
Föra och följa matematiska resonemang.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: