Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och drama. Maskrosen ht -16

Skapad 2016-09-06 13:21 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund

20160906

Örebro kommun har beslutat att förskolorna i kommunen detta läsår ska arbeta projektinriktat med språk och matematik. 

Efter det beslutet har vi valt att arbeta med sång och drama den här terminen. Sång och drama var ett stort intresse hos barnen redan förra terminen och därför vill vi ta tillvara på detta även nu då vi ser att intresset fortfarande finns. 


    - Vad är barnen intresserade av?

20160906: Barnen visar ett stort intresse för våra sångsamlingar och att läsa böcker. De visar också ett stort intresse för Takk-tecken och att räkna. 
    - Vad gör barnen ?

20160906

Barnen bygger tågbana, kojor, plusplus, degar med degen.

De leker tåg/buss med hjälp utav stolar och hattar. De uppträder med sång och dans.  De plockar fram och har egna samlingar. 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?
   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: