👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng åk 9 Crime and Punishment

Skapad 2016-09-06 13:24 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Engelska
Med utgångspunkt från kapitlet "Crime and Punishment" i era läroböcker lägger vi fokus på lag och ordning i fiktion och verklighet.

Innehåll

Introduktion

Med utgångspunkt i kapitlet "Crime and Punishment" i era läroböcker arbetar vi med läsning av olika texter. Vi bekantar oss med en rad olika ord och uttryck som rör lag och ordning. Vi kommer arbeta med olika frågor till texterna som övar er läs- och hörförståelse.

Ni kommer även arbeta enskilt med en fördjupningsuppgift där ni skriver en faktatext om en ökänd brottsling då ni även får träna på att leta fakta använda källor på engelska.

Vi kommer arbeta med diskussioner och samtal kring texter och ämnen kopplade till avsnittet.

Ni kommer även få att öva på att diskutera och argumentera i par utifrån givna frågor och påstående, detta gör vi som förberedelse inför NP.

Upplägg 

Undervisningen i detta första arbetsområde ska syfta till att ni lär er förstå och använda ord som förekommer i samband med brott och straff. Vi kommer att läsa om deckarserier på TV och i litteraturen samt om säkerhetspolisen i England och Amerika. Vi kommer även att beröra kända brottslingar, brott och fängelser genom tiderna. Förutom ordförrådet, kommer vi arbeta med användbara uttryck och vissa grammatiska strukturer som höjer er språknivå.

                              

Förmågor

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift genom att återberätta texterna i stycket, diskutera  egna tv/bok-favoriter, fördjupa dig inom något område både enskilt och i grupp. Ni kommer samtidigt att få möjlighet att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används genom sökande av information, diskussion och debatter i klassrummet.

 

Bedömning - (bedömning kommer ske kontinuerligt under arbetets gång.)

De lite större uppgifterna som kommer genomföras är:

Diskussioner i klass och grupp

skriva faktatext om brottsling

skönlitterär text (deckare)

läs- och hörförståelsetest

 

 

 

Matriser

En

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1

En
Crime and Punishment

Förstå Text och Tal

på väg mot E
E-nivå
D
C-nivå
B
A-nivå
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Skriftlig förmåga

på väg mot E
E-nivå
D
C-nivå
B
A-nivå
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Muntlig förmåga

på väg mot E
E-nivå
D
C-nivå
B
A-nivå
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med vissanpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med vissanpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göravälutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.