Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Materia

Skapad 2016-09-06 13:39 i Vallhamra skola Partille
Vi kliver in i fysikens värld och lär oss grundläggande kunskaper och begrepp om materia!
Grundskola 7 – 9 Fysik NO (år 1-3)

Materia - allting som har massa och volym!

Innehåll

Mål

Syftet är att du ska väcka en nyfikenhet och intresse för att undersöka om hur omvärdlen fungerar. Målet är att utveckla dina kunskaper om materia och fysikaliska sammanhang.

 

Du ska få lära dig:

 • Vad som är materia och hur ämnen är uppbyggda.
 • Om de vanliga enheterna för massa, längd, area och volym, samt hur man beräknar dessa.
 • Att ett ämne kan förekomma i fast- flytande- och gasform.
 • Vad som menas med densitet och göra beräkningar på detta.
 • Genomföra undersökningar och dokumentera dessa.
 • Att kunna sätta in kunskapen om materia i ett större och vardagligt sammanhang.

Arbetsgång

 • Vi kommer att arbeta med områdets olika begrepp i genomgångar och studieuppgifter.

 • Vi kommer ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet.

 • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt läxförhör.

Bedömning

 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.

 • Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och

Uppgifter

 • Inför provet i Materia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

NO Fy
Kunskapskrav Fysik

F
E
C
A
.Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om materia och materians egenskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materia och materians egenskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materia och materians egenskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: