Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2016-09-06 14:08 i Vinbergsskolan Falkenberg
Planering i teknik åk 2.
Grundskola 2 Teknik

Genom att undersöka olika föremål och se dess sammanhang både i samhället och i naturen får eleverna en inblick i tekniken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utvecklar intresset för teknik.
Utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i eget ställningstagande och praktisk handling.
Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.
Utveckla sin förmåga att upptäcka och reflektera.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

 Aktivt deltagande i undervisningen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer både att undersöka, analysera, konstruera och göra enkla skisser på olika tekniska lösningar.
Vi kommer att vara på lekplatser, skogen, skolgården och i klassrummet när vi arbeter med teknik.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: