Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerbäckskolan Idrott och Hälsa år 9, Höstterminen

Skapad 2016-09-06 14:16 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Höstterminens Planering för år 9 i Idrott och Hälsa
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Höstterminen i nian omfattar några nya större arbeten, så som fysiologi och musik- och rörelselektion. Förutom detta så jobbar vi vidare med rörelseförmågan med hjälp av olika aktiviteter.

Innehåll

Mål

Fysiologitema

 • Lära sig sätta upp realistiska mål kopplade till eget intresse och förutsättningar. 
 • Lära sig att planera ett träningsprogram anpassade utifrån det uppsatta målet.
 • Utvärdera och reflektera kring resultatet, träningsprogrammet och egen upplevelse. Ta med fysiska, sociala och psykiska faktorer och använda centrala begrepp från fysiologin och träningsläran. 

Musik- och rörelselektion

 • Lära sig sätta upp mål och planera träning med musik.
 • Kunna välja aktivitet anpassade efter syfte och gruppen.
 • Arbeta med anpassa rörelserna i relation till den valda musiken.
 • Utvärdera och reflektera kring sina upplevelser 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Arbetets innehåll

Fysiologitema

 1. Uppgiften är att sätta upp mål samt planera, genomföra och utvärdera ett eget träningsprogram. Utgå utifrån din egen fysiska förmåga och träningsstatus samt vad du vill förbättra. 
 2. Träningen ska dokumenteras under ca 4 veckor med hjälp av träningsdagbok
 3. Utvärdera träningsprogrammet och hela processen t.ex. 
 • Hur har du upplevt träningen?
 • Har du kunnat följa din planering?
 • På vilket sätt kan den fysiska förmågan och hälsan påverkas av träningsprogrammet och av andra faktorer, kost, sömn, tidigare erfarenheter etc

Musik- och rörelselektion

 1. Uppgiften är att med hjälp av varierande musik (låtens musikpuls) planera och genomföra en lektion. 
 2. Idrottspasset ska utgå ifrån ett syfte och planeras noggrant med innehåll som uppvärmning, koordination och rörelse.
 3. Efter lektionen ska lektionen utvärdera genomförandet genom att utgå ifrån det syfte som finns för lektionen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Arbetssätt och redovisning

REDOVISNING

Fysiologitema

 • Utvärdering och reflektion sker kontinuerligt i träningsdagboken på Classroom. 
 • Sammanfattning av träningsdagbok, mål, träningsprogram utifrån egna upplevelsen och kunskaper sker som inlämning efter arbetets slut. Detta skrivs i Classroom.
 • Efter inlämning får du feedback av din undervisande lärare och har möjlighet att eventuellt komplettera din uppgift.

Musik- och rörelse

 • Den praktiska redovisningen av musik- och rörelselektionen sker under en idrottslektion under höstterminen eller vårterminen.
 • Skriftligt lämnar du in mål och planering samt en utvärdering i Classroom. 
 • Feedback från lärare samt den deltagande gruppen sker muntligt eller skriftligt i samband av lektionen och inlämning av uppgiften. 

Reflektion-utvärdering

Reflektion och utvärdering sker i Classroom, Idrott och Hälsa.

Feedback får du från din lärare muntligt eller skriftligt.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: